Sản phẩm của tôi

Minh Đức

Một thương hiệu thành công không chỉ cần có chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt mà cần phải có những chiến lược marketing thông minh. Và quà tặng khách hàng, đối tác sẽ chính là một trong những chiến lược marketing thông minh ấy.

Cũ hơn Mới hơn