Sản phẩm của tôi

Chính sách bảo mật thông tin

4.1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ dùng để liên lạc gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

4.2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Quà tặng doanh nghiệp.

4.3. Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ lần cuối cùng khách hàng truy cập vào hệ thống website.

4.4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Văn phòng chủ quản của Quà tặng doanh nghiệp: Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Việt Nam

Tầng 1, toà nhà Sông Đà 9, Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

4.5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email vào Sales@quatangdoanhnghiep.vn để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

4.6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Quà tặng doanh nghiệp chăm sóc khách hàng.