Sản phẩm của tôi

Chị Hồng (Công ty sự kiện Thái Nguyên)

Đăng bởi Hoàng Hải ngày

Cảm ơn các bạn trẻ của Quà tặng doanh nghiệp nhé, đợt này event chạy khá gấp. Các bạn đã rất nhiệt tình đảm bảo được thời gian cho bên mình. Ưng nhất là bộ cốc thủy tinh in mờ, trông sang như khắc bằng laser.


Cũ hơn