Sản phẩm của tôi

Lâm

Đăng bởi Hoàng Hải ngày

Kinh nghiệm trên 2 năm thiết kế sản phẩm quà tặng, sử dụng thành thạo các phần mềm Adobe Illustrator, Photoshop


Mới hơn